Privatlivspolitik

Vi behandler dine oplysninger fortroligt, og vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet eller berettiget hertil i henhold til loven, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de i tabellen beskrevne formål. Modtagerne af dine oplysninger vil være:

  • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger.
  • Banker og forsikringsselskaber.
  • Vores revisor samt eksterne rådgivere, f.eks. advokater.
  • Vi overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere, f.eks. i forbindelse med administration af vores it-systemer. Vores databehandler behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi indgår databehandleraftaler med vores databehandlere for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads og for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

Ovenstående modtagere har alene adgang til personoplysningerne i det omfang, at det er passende i forhold til, hvad personoplysningerne skal bruges til. Modtagerne er endvidere forpligtet til ikke at videregive oplysningerne til nogen eller til at anvende dem til andre formål, end deres formål med modtagelsen.

OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE
Hvis overførsel af dine personoplysninger ud af EU/EØS er nødvendig for at forfølge et eller flere af ovenstående formål, vil overførsel finde sted i fuld overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og med behørigt overførselsgrundlag f.eks. EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Hvis du ønsker en oversigt over tredjelandsoverførsler og grundlaget herfor, er du velkommen til at skrive til info@lionmusicals.dk.

COOKIES
Vi anvender cookies og lignende teknologier for at videreudvikle og forbedre vores hjemmeside. Cookies er en lille datafil, der bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. Første gang, du besøger vores hjemmeside, sætter vi de cookies, som er nødvendige for, at du kan bruge vores hjemmeside. Der findes to typer af cookies – midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din webbrowser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger hjemmesiden. Vi anvender både midlertidige og permanente cookies på hjemmesiden. Alle de informationer, vi modtager i denne forbindelse, er anonyme. 

Hvis du accepterer yderligere cookies, f.eks. funktionelle, statistiske og/eller marketingcookies, vil vi sætte disse cookies i henhold til dit valg for at måle, analysere og forbedre brugen og resultatet af vores produkter og tjenester og for at sende dig relevante marketingmeddelelser. Nogle marketingcookies ejes af tredjeparter, f.eks. Facebook eller Google. Vi er fortsat ansvarlige for tredjeparts brug af dine oplysninger, som behandles til vores formål.

Du kan altid afvise eller fravælge cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

HVOR OPLYSNINGERNE STAMMER FRA
Vi får oplysningerne direkte fra dig eller ved at observere dine handlinger, f.eks. når du besøger vores hjemmeside.

SIKKERHED
Vi har etableret – og vedligeholder – passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Bliver vi udsat for et brud på persondatasikkerheden, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personoplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om bruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, som har et sagligt formål, har adgang til dine personoplysninger, herunder helbredsoplysninger.

DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig:

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at få berigtiget dine personoplysninger, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig, eller hvis vi efter lovgivningen er forpligtet til at opbevare oplysningerne.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor). Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK
Fra tid til anden kan vi foretage ændringer i vores persondatapolitik. Ved større ændringer vil vi med rimeligt varsel underrette dig om dette i overensstemmelse med gældende lovkrav.

KONTAKTOPLYSNINGER
Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os:

Lion Entertainment ApS
Frederiksberg Allé 3, 1621 København V
CVR: 40964274
E-mail: info@lionmusicals.dk